Bc. Tomáš Nyč

Bakalářská práce

Fenomén tzv. informační války - případ anexe Krymu v diskurzu ruských médií

The phenomenon of "information war" - case study of the annexation of Crimea in the discourse of Russian media
Anotace:
Předkládaná analyticko-výzkumná práce se zabývá konceptem hybridní války a jedním z jeho nástrojů – informační válkou. Analyzuje koncept hybridní války a jeho vnímání a vývoj v kontextu moderních podob války. Dále se zabývá informační válkou jako jedním z řady nástrojů a metod hybridní války. Práce pak analyzuje roli, kterou má informační válka v ruské perspektivě hybridní války. V empirické části …více
Abstract:
The presented analytical-research thesis deals with the concept of hybrid war and one of its tools - information war. It analyses the concept of hybrid war and its perception and development in the context of modern forms of war. It also deals with information war as one of a number of hybrid warfare tools and methods. The thesis analyses the role which information war plays in the Russian perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Peter Števkov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma