Bc. Kristýna Fröhlichová

Diplomová práce

Finanční stabilita a výkonnost firmy z pohledu moderních metod měření výkonnosti

Financial stability and performance of the company from the perspective of modern methods of company performance evaluation
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit aktuální finanční stabilitu a výkonnost společnosti LMC, s.r.o. K účelům je využito vybraných tradičních ukazatelů finanční analýzy: horizontální a vertikální analýzy, v rámci kterých dojde rovněž k obsahovému vymezení konkrétních položek výkazů, analýzy fondů finančních prostředků a poměrových ukazatelů. Tradiční metody jsou posléze doplněny o komplexnější metody …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to evaluate the current financial stability and performance of LMC, s.r.o. For the purpose of the analysis, traditional indicators of financial analysis are used: horizontal and vertical analysis, which will also define the content of the specific items of statements, followed by an analysis of the funds and ratios. Traditional methods are complemented by more complex …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní