Theses 

Speciální vzdělávací potřeby dítěte s ADHD v běžné MŠ a v rodině. – Jana SOUČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana SOUČKOVÁ

Bakalářská práce

Speciální vzdělávací potřeby dítěte s ADHD v běžné MŠ a v rodině.

Special educational requirements of children with ADHD in the normal nursery school and family.

Anotace: Práce se zabývá problematikou syndromu poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), jeho příčinami, výskytem a projevy v chování dítěte předškolního věku, popisuje různé druhy farmakologické léčby a psychoterapeutické přístupy. Zaměřuje se na vytvoření metodiky práce pro konkrétní dítě s ADHD, která by sloužila rodičům ke každodennímu, systematickému a cílenému výchovně vzdělávacímu působení. Popisuje spolupráci učitelky mateřské školy s rodinou.

Abstract: The work deals with the issue of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), its causations, incidence and manifestation in the behaviour of preschool child. It describes the different types of pharmacological treatment and psychotherapeutic approaches. Furthermore, it focuses on the developing of methods and techniques for an actual child with ADHD which would assist the parents in their everyday, systematic and targeted childupbringing educational activities. The work also describes the cooperation of a nursery teacher with the family.

Klíčová slova: Porucha pozornosti s hyperaktivitou, ADHD, hyperaktivita, impulzivita, biofeedback, kazuistika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 21. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Eva Suchánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SOUČKOVÁ, Jana. Speciální vzdělávací potřeby dítěte s ADHD v běžné MŠ a v rodině.. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:28, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz