Jana SOUČKOVÁ

Bakalářská práce

Speciální vzdělávací potřeby dítěte s ADHD v běžné MŠ a v rodině.

Special educational requirements of children with ADHD in the normal nursery school and family.
Anotace:
Práce se zabývá problematikou syndromu poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), jeho příčinami, výskytem a projevy v chování dítěte předškolního věku, popisuje různé druhy farmakologické léčby a psychoterapeutické přístupy. Zaměřuje se na vytvoření metodiky práce pro konkrétní dítě s ADHD, která by sloužila rodičům ke každodennímu, systematickému a cílenému výchovně vzdělávacímu působení. Popisuje …více
Abstract:
The work deals with the issue of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), its causations, incidence and manifestation in the behaviour of preschool child. It describes the different types of pharmacological treatment and psychotherapeutic approaches. Furthermore, it focuses on the developing of methods and techniques for an actual child with ADHD which would assist the parents in their everyday …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2014
Zveřejnit od: 21. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Eva Suchánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUČKOVÁ, Jana. Speciální vzdělávací potřeby dítěte s ADHD v běžné MŠ a v rodině.. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses p3df09 p3df09/2
21. 3. 2014
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.