Mgr. Matej Adámik, Ph.D.

Disertační práce

Interactions of p53 family proteins with biologically significant DNA quadruplexes

Interactions of p53 family proteins with biologically significant DNA quadruplexes
Anotace:
Tato práce zkoumá interakce p53 s různými obvykle neuvažovanými potenciálními DNA vazebnými substráty za různých experimentálních podmínek. Alternativní struktury DNA, přesněji lidské telomerní kvadruplexy, kvadruplex z promotoru genu c myc a triplex typu T.A.T byly zkoumány jako modelové příklady strukturně selektivní vazby proteinu p53. Vliv iontů byl testován jednak z pohledu dopadu na strukturu …více
Abstract:
In this thesis the p53 interactions are explored for various not commonly considered potential DNA binding substrates under several experimental conditions. Non B DNA structures, particularly human telomere G quadruplexes, c myc promoter G quadruplex and T.A.T type triplex are investigated as model examples in p53 structure selective DNA binding. The influence of ions was tested both from the perspective …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D., doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta