Mgr Michal URBAN

Diplomová práce

Bob Dylan's Time out of Mind

Bob Dylan's Time out of Mind
Abstract:
Název této diplomové práce je Bob Dylan´s Time out of Mind. Cílem této práce je analýza textů alba Boba Dylana Time out of Mind z roku 1997. Práce zdůrazňuje vývoj, postup a vlivy v Dylanově tvorbě až do vydání alba. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První čtyři kapitoly slouží jako vhled do vývoje Dylanovy skladatelské mysli a jsou rozděleny po dekádách. První kapitola analyzuje Dylanův vstup na …více
Abstract:
The name of this thesis is Bob Dylan´s Time out of Mind. The aim of this thesis is the analysis of the lyrics of Bob Dylan´s album Time out of Mind from 1997. The thesis stresses the development, process and influences in Dylan´s work, up to the year of releasing the album. The thesis is divided into five chapters. The first four chapters serve as an insight into the development of Dylan´s composer …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010
Zveřejnit od: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBAN, Michal. Bob Dylan's Time out of Mind. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta