Bc. Edita Teznerová

Bakalářská práce

Ekologické bezpecnost podniku

Environmental safety company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ekologické bezpečnosti podniku. Je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, ve které se vysvětlí základní pojmy řešené problematiky, představí se organizace a popíše se ekologická bezpečnost vybraného podniku. Druhá část je praktická, ve které se analyzuje ekologická bezpečnost vybraného podniku.
Abstract:
This is focused on environmental safety of company. It is divided into two parts. The first part is theoretical and explains the basic concepts, introduces the organization and describes the ecological safety of the selected company. The second part is practical, in which is analyzed the environmental safety of the selected company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Janošec, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Teznerová, Edita. Ekologické bezpecnost podniku. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2022 dostupné: nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní