Bc. Martin Lokvenc

Bakalářská práce

Protestantismus ve Slovinsku včera a dnes

Protestantism in Slovenia Yesterday and Today
Anotace:
Bakalářská práce Protestantismus ve Slovinsku včera a dnes se zaměřuje na vytvoření komplexního pohledu na vývoj protestantismu na slovinském území a zároveň na dějiny slovinského národa od počátku 16: století do současnosti. Cílem je vytvořit ucelenou představu o postavení protestantismu ve Slovinsku. Úvod je zaměřen na charakteristiku protestantismu jako náboženství a jeho postavení v porovnání s …více
Abstract:
Bachelor thesis Protestantism in Slovenia Yesterday and Today focuses on creating a comprehensive perspective of the development of Protestantism in Slovenia as well as the history of the Slovenian nation since the beginning of the 16th century to the present. The main aim is to create a comprehensive picture of the status of Protestantism in Slovenia. Introduction is focused on the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Kozár, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lokvenc, Martin. Protestantismus ve Slovinsku včera a dnes. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Slavistická studia zemí EU - slovinština + Historie

Práce na příbuzné téma