Bc. Lucie Dudová

Bachelor's thesis

Syndrom vyhoření a jak mu ve firemní praxi předcházet

Burnout syndrom and how to prevent it in business practice
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřená na problematiku syndromu vyhoření u osob pracujících v obchodní sféře. První část popisuje definici pojmu, historii syndromu vyhoření, a jeho charakteristiku. Druhá část je zaměřená na výzkumném šetření, které je vyhodnoceno pomocí dotazníkového šetření.
Abstract:
My bachelor thesis is focused on problems of burn-out syndrome in case of people working in business. The first part describes the definition of the term, history of the syndrome and its characteristics. The second part concentrates on research which is assessed on the basis of questionnaires.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Luděk Vajner
  • Reader: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance