Theses 

Strategické řízení firem – Bc. Iveta Kaštovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Iveta Kaštovská

Diplomová práce

Strategické řízení firem

Strategic management of companies

Anotace: Předmětem diplomové práce „Strategické řízení firem“ je ukázat, jak by měla vypadat optimální strategie malých a středních firem. K tomu slouží spousta metod, které budou specifikovány v teoretické části. V teoretické části jsem se také zabývala analýzou reálných firem pomocí průzkumu, jehož téma bylo „PODNIKÁNÍ V ČR po roce 1989“. Díky tohoto průzkumu jsem zjistila, že podnikatelům chybí základní znalosti z oblasti strategického, marketingového a finančního řízení. V praktické části bude představen zkoumaný podnik, na němž budou aplikovány metody, a následně bude vytvořena finální strategie, která bude v závěru navrhnuta jako výsledné řešení.

Abstract: The subject of the submitted thesis "Strategic management of companies" is to show how the optimal strategy of small and medium-sized companies should look. To do this, there are many methods that will be specified in the theoretical part. In the theoretical part, I also dealt with the analysis of real firms using a survey, the topic of which was "BUSINESS IN THE CR after 1989". Thanks to this survey, I found out that entrepreneurs lack basic knowledge of strategic, marketing and financial management. In the practical part, the surveyed enterprise will be introduced, on which the methods will be applied, and then a final strategy will be created, which will ultimately be designed as the final solution.

Klíčová slova: Strategické řízení, strategie, vize, poslání, PEST analýza

Keywords: Strategic management, strategy, vision, mission, PEST analysis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
  • Oponent: Václav Nétek, doc. Ing.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Strategické řízení firem napsala samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů.Ostrava, 4.12. 2017Bc. Iveta Kaštovská
I declare that I have written my diploma thesis on the topic of Strategic Management of Firms independently and exclusively using quoted sources.Ostrava, 4.12. 2017Bc. Iveta Kaštovská

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/1094 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/1094/priloha/1061 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 15:54, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz