Bc. Andrea Ficková

Diplomová práce

Framework for enhancing cooperation within virtual agile teams

Framework for enhancing cooperation within virtual agile teams
Anotace:
V poslednej dobe bol v IT pozorovaný rýchly nárast štýlu práce na diaľku. Spolupráca a interakcia vo virtuálnych agilných tímoch sa stávajú kľúčovými pre efektivitu tímu a úspech spoločnosti. Okrem mnohých výhod majú virtuálne tímy aj niektoré výzvy, ktoré je potrebné prekonať. Jednotlivcom pracujúcim v rozptýlenom prostredí chýba osobná spolupráca, ktorá je kľúčom k vybudovaniu efektívne spolupracujúceho …více
Abstract:
Recently, a rapid increase in remote work style was observed in IT. Cooperation and interaction in virtual agile teams become crucial to team effectiveness and company success. Besides many benefits, virtual teams have some challenges necessary to overcome. Individuals working in the dispersed environment are missing face-to-face collaboration, which is a key to building an efficiently cooperating …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2023
  • Vedoucí: RNDr. Josef Spurný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Schwarzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Řízení softwarových systémů a služeb / Řízení vývoje softwarových systémů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.