Bc. Monika Tylečková

Diplomová práce

Situace veřejných rozpočtů ČR v kontextu modernizace ekonomiky

Situation of public budgets ČR in the context of the modernisation of the economy
Anotace:
Práce pojednává o veřejných rozpočtech a o jejich významu pro společnost, soustavě a struktuře, dále pak se soustřeďuje na státní rozpočet, zejména pak se orientuje na kapitolu školství. Analyzuje systém financování zejména veřejných vysokých škol a možnosti čerpání prostředků ze státního rozpočtu na základě stanovených kritérií a normativ. Zabývá se výzkumem a vývojem, který je hybnou sílou modernizace …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of public budgets and their importance for society, their system and structure. It also focuses on state budget. In particular discusses education field and analyzes system of financing mainly public universities with possibilities of drawing funds from state budget on the basis of set criterities and normatives. It deals with research and development,which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní