Lenka DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Školní úspěšnost dětí, které v předškolním věku prošly metodou dobrého startu

School success of children who have undergone pre ? school age Method ?good start?
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na školní úspěšnost dětí, které v předškolním věku prošly Metodou dobrého startu. Školní úspěšnost dítěte je ovlivněna mnoha aspekty - nejen vrozenými dispozicemi, ale i sociálním zázemím a motivací. Veškeré tyto složky mohou ovlivnit další vzdělávání žáka, jeho schopnosti, výkony i budoucí studium, nebo profesi. V teoretické části se věnuji příčinám školní neúspěšnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on school successfulness of children that have experienced the ?Good start? method in their preschool age. The school success of a child is influenced by many aspects, not only by innate dispositions but also by social background and motivation. All these elements can influence the further education of a pupil, his/her abilities, performance and future studies or occupation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jana Swierkoszová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Lenka. Školní úspěšnost dětí, které v předškolním věku prošly metodou dobrého startu. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky - Bezaprobační obor