Jana Pfajfrová

Bakalářská práce

Ochrana spotřebitele v oblasti pyrotechnických výrobků v České republice v kontextu EU

Consumer protection in the field of pyrotechnics articles in the Czech Repubic in the context of EU
Anotace:
Bakalářská práce přináší přehled a analýzu současných legislativních požadavků Evropské unie v oblasti ochrany spotřebitele v kontextu používání pyrotechnických výrobků. Zabývá se právy a povinnostmi spotřebitelů při používání zábavní pyrotechniky. Přináší porovnání české legislativy s legislativou vybraných států Evropské unie se zaměřením na bezpečnou manipulaci a použití zábavní pyrotechniky v ČR …více
Abstract:
The bachelor thesis provides an overview and analysis of current legislative requirements of the European Union in the field of consumer protection in the context of the use of pyrotechnic products. It deals with the rights and obligations of consumers when using pyrotechnick articles. It brings a comparison of Czech legislation with the legislation of selected states of the European Union with a focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/gza2t/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Michal Vítek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě