Theses 

Strategic analysis – Šárka Popovová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Šárka Popovová

Bakalářská práce

Strategic analysis

Strategická analýza

Anotace: Cílem této práce je definování základních metod, které slouží k tvorbě strategie podniku, a následné aplikování zmíněných metod v reálné situaci. V teoretické části jsou popsány jednotlivé postupy externích a interních analýz podniku. V praktické práci jsou poté aplikovány jednotlivé metody, jako například PEST, VRIO, Porterův model pěti sil, hodnotový řetězec za účelem zajištění konkurenční výhody firmy Dr. Popov. V závěru celé práce dochází ke zhodnocení celé situace a vytvoření plánu z části praktické a součaně navrhnutí příležitostí pro možný rozvoj podniku. Poznatky z jednotlivých závěrů mé bakalářské práce jsou v tuto chvíly užitečné pro další fungování tohoto podniku

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to define basic methods, which are used for the preparation of a business strategy and to use those methods in a real situation. The theoretical part describes the methodology of external and internal analysis. The practical part then applies single methods such as PEST, VRIO, Porter`s five forces and value chain in order to define competitive advantages of Dr. Popov company. At the end of the Bachelor thesis will be assessment of the current situation and suggestion of the future growth of the company. The findings, resulting from the individual conclusions of my bachelor`s thesis, are today useful for further company function.

Klíčová slova: hodnotový řetězec, PEST, Strategie, Porterův model pěti sil, VRIO, Strategická analýza

Keywords: Strategy, VRIO, PEST, Value chain, Strategic analysis, Porter`s five forces

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ladislav Tyll
  • Oponent: Karel Pernica

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50965


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 04:00, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz