Šárka Popovová

Bakalářská práce

Strategic analysis

Strategická analýza
Anotace:
Cílem této práce je definování základních metod, které slouží k tvorbě strategie podniku, a následné aplikování zmíněných metod v reálné situaci. V teoretické části jsou popsány jednotlivé postupy externích a interních analýz podniku. V praktické práci jsou poté aplikovány jednotlivé metody, jako například PEST, VRIO, Porterův model pěti sil, hodnotový řetězec za účelem zajištění konkurenční výhody …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to define basic methods, which are used for the preparation of a business strategy and to use those methods in a real situation. The theoretical part describes the methodology of external and internal analysis. The practical part then applies single methods such as PEST, VRIO, Porter`s five forces and value chain in order to define competitive advantages of Dr. Popov …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ladislav Tyll
  • Oponent: Karel Pernica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50965

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Corporate Finance and Management