Bc. Šimon Macháň

Master's thesis

Strategická analýza konkrétního podniku

Strategic analysis of the particular company
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce na téma „Strategická analýza konkrétního podniku“ je provedení strategické analýzy a navržení doporučení pro jeho budoucí rozvoj. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části práce je nejprve představeno strategické řízení a základní pojmy s ním spojené. Dále jsou popsány jednotlivé dílčí analýzy. V praktické části jsou zvolené analýzy …more
Abstract:
The main objective of the thesis on the subject of “Strategic Analysis of Particular Company“ is the implementation of strategic analysis and recommendations for its future development. The work is divided into theoretical and practical part. The strategic management is introduced in the first part as well as the basic concepts connected with it. Next, the individual sub-analyses are described. In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Reader: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / field:
Physical Education and Sport / Management in Sport