Bc. Ivana Juříková

Diplomová práce

Fostering learner autonomy: action research

Fostering learner autonomy: action research
Anotace:
Tato práce s názvem Podpora žákovské autonomie: akční výzkum předkládá možnosti rozvoje žákovské autonomie v sedmém ročníku základní školy. Teoretická část se zabývá definováním konceptu žákovské autonomie, důvody a možnostmi jejího rozvoje stejně jako vztahem mezi autonomií a motivací. Závěrečná kapitola je věnována vymezení rolí učitele a žáka v prostředí podporujícím žákovskou autonomii. V praktické …více
Abstract:
This work named Fostering Learner Autonomy: Action Research puts forward possibilities of learner autonomy development at the seventh grade of an elementary school. The theoretical part deals with defining the concept of learner autonomy, with reasons for and possibilities of fostering autonomy as well as with the relationship between autonomy and motivation. The final chapter is devoted to specifying …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy