Bc. Marek Slovák

Bakalářská práce

Neoformalistická analýza: Super 8 - (Síťová) provázanost na bázi paralelismů a kontrastů

Neoformalist film analysis: Super 8 - (Network) Interconnection on the basis of paralelism and contrast
Anotace:
Tato bakalářská práce je neoformalistickou analýzou filmu Super 8 režiséra J. J. Abramse. První polovina této práce zasazuje snímek do širšího (ekonomického, historického, kulturního) kontextu a předkládá tezi, že virální marketing mohl změnit divákovo vnímání žánru a že propagace ovlivnila estetiku díla (a naopak). Druhá polovina, ve které je analyzována narace a styl, určuje dominantu (síťové) provázanosti …více
Abstract:
This bachelor thesis is a neoformalist analysis of Super 8, directed by J. J. Abrams. The first half of this work places the movie in a broader (economical, historical, cultural) context and propose, that viral marketing could change viewers perception of the genre and (that) promotion inffluence the estetic of the movie (and vice versa). The second half, which analyse narration and style, determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta