Marcela VOCÁSKOVÁ

Bakalářská práce

Hodnotové preference u dětí staršího školního věku v sociálně vyloučené lokalitě Janov.

The Preferred Values of Children in Socially Excluded locality of Janov.
Anotace:
Výzkumným cílem bakalářské práce je zjistit a pojednat o tom, jaký je hodnotový žebříček u dětí staršího školního věku v sociálně vyloučené lokalitě Janov u Litvínova. Teoretická část pracuje s dostupnými poznatky z oblasti sociální pedagogiky, pedagogiky, andragogiky, filozofie hodnot a hodnotových vztahů atd. Snaží se uchopit téma hodnot jako téma, které se formuje již na nižších stupních vývoje …více
Abstract:
This bachelor thesis (BA thesis) is to identify and discuss about it, what is the scale of values among school children in socially excluded the Janov of the Litvinov. The theoretical part of the BA thesisfocuses the available knowledge in the field of social pedagogy, education, adult education, philosophy of values and value relationships etc. The BA thesis tries to grasp to the theme grasp of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOCÁSKOVÁ, Marcela. Hodnotové preference u dětí staršího školního věku v sociálně vyloučené lokalitě Janov.. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

Všechny práce