Bc. Zuzana Demelová

Diplomová práce

Analýza konkurenceschopnosti podniku

Company competitiveness analysis
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce „Analýza konkurenceschopnosti podniku“ je provedení analýzy konkurenceschopnosti vybraného podniku na trhu obdobných produktů a podniků za použití dostupných metod strategické analýzy podniku. Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila podnik SMS InfoComm s.r.o. Moje diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. První část je zaměřena na základní …více
Abstract:
The subject of my diploma thesis "Company competitiveness analysis" is the analysis of the competitiveness of the chosen company on the market of similar products and businesses using available methods of strategic analysis of the company. For my diploma thesis, I chose company SMS InfoComm s.r.o. My diploma thesis is divided into two parts, theoretical and practical part. The first part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta