RNDr. Michal Procházka, Ph.D.

Disertační práce

Towards User-Centric Identity Federations

Towards User-Centric Identity Federations
Anotace:
Disertační práce shrnuje výzkum z oblasti autentizace/autorizace a správy identit, který byl prezentován v 19 recenzovaných článcích. Články jsou odkazovány v disertační práci a pět vybraných článků je přímo její součástí. Disertační práce se zabývá problematikou zpracování \textit{digitální identity} při použití jako autentizačního a autorizačního mechanismu s přímým zapojením uživatele. Během našeho …více
Anotace:
peer-to-peer sítí pro distribuci těchto informací.
Abstract:
This thesis summarizes our research in authentication/authorization and identity management field presented in 19 reviewed papers referenced in the thesis text. Their selection is attached directly to the thesis. This thesis focuses on the problem of \emph{Digital Identity} and a transfer from its maintainer to its consumer by directly involving the user. We have identified a number of problems, which …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., Diego R. Lopez, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie

Práce na příbuzné téma