Lucia Krajňáková

Bakalářská práce

Efektivita email marketingu na konferenci Cypherconf

Effectiveness of Email Marketing at the Cypherconf Conference
Anotace:
Bakalárska práca sa zaoberá účinnosťou priameho marketingu ako súčasti komunikačného mixu, pri propagácii a predaji vstupeniek na konferencii Cypherconf. Hlavným cieľom práce je analýza efektivity priameho marketingu v rámci online propagácie udalosti v roku 2017 a jej medziročné porovnanie výsledkov. V teoretickej časti práce sú charakterizované pojmy súvisiace s marketingom, prevažne v digitálnom …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the effectiveness of direct marketing as part of the commu-nication mix, the promotion, and sale of tickets at the Cypherconf conference. The prima-ry objective of the thesis is to analyze the effectiveness of direct marketing in the context of the online promotion of the event in 2017 and its year-to-year comparison of the re-sults. In the theoretical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krajňáková, Lucia. Efektivita email marketingu na konferenci Cypherconf. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace