Tereza FRÖHROVÁ

Bachelor's thesis

Zpracování bioodpadu

Sížení komunálního odpadu a využití odpadu biologického

Biowaste processing
Abstract:
Práce se zabývá designem kompostéru do bytu, který pracuje na principu rozkladu bioodpadu pomocí speciálních žížal. Takový kompostér se nazývá vermikompostér a je určený především ke kompostování kuchyňského bioodpadu.
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis was to design a composter for an apartment, which works on the principle of distribution of biowaste using special earthworms. This composter is called a vermicomposter and is suitable for composting kitchen biowaste.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 7. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. MgA. Zdeněk Veverka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FRÖHROVÁ, Tereza. Zpracování bioodpadu. Plzeň, 2020. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Bachelor programme / field:
Design / Design, specialization Product Design