Bc. Michaela Ondráčková

Diplomová práce

Autorita studenta učitelství v interakci se žáky v průběhu učitelské praxe

Student Teachers Authority During their Long Term Teaching Practice
Anotace:
Diplomová práce „Autorita studenta učitelství v interakci se žáky v průběhu učitelské praxe“ pojednává o interakci studentů učitelství se žáky během učitelské praxe se zaměřením na specifika autority studenta učitelství. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly: Učitelská profese, Autorita a Kázeň. V první kapitole práce stručně charakterizuje učitelskou profesi, dále se zaměřuje na jednotlivé …více
Abstract:
Diploma thesis “The authority of the student teacher interaction with students during teachers practice” deals with the interaction of student teachers with pupils during teachers practice focusing on the specifics of the authority of the teacher student during practice. The theoretical part is divided into three chapters: the teaching profession, authority and discipline. In the first chapter briefly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
  • Oponent: Jana Kratochvílová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy