Ondřej Kolman

Diplomová práce

Deregulace nájemného a proces stanovení místně obvyklého nájemného

Deregulation of rent and process of determining locally customary rent
Anotace:
Cílem diplomové práce je hodnocení regulace a způsobu deregulace nájemného v ČR. V první části práce je popsána podstata regulace a přístupy zájmových skupin a politických stran k deregulaci nájemného. Ve společnosti panuje mnoho mýtů o regulaci nájemného, které jsou v práci vyvráceny. Postup regulace nájemného na území ČR, právní rámec regulace a dopady regulace samotné jsou rozebrány v další části …více
Abstract:
The purpose of the thesis is to evaluate the regulation and manner of deregulation in the Czech Republic. The first part describes regulation in general and interest groups approach to the deregulation of rents. In society there are many myths about rent control that are overturned at work. The rent control in the Czech Republic, the legal framework of regulation and regulation impacts are discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 10. 2011
  • Vedoucí: Miroslav Ševčík
  • Oponent: Karel Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29065

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika