Theses 

Zpracování událostí v nástroji Apache Flink – Bc. Ivan Moščovič

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ivan Moščovič

Bakalářská práce

Zpracování událostí v nástroji Apache Flink

Event Processing in Apache Flink

Abstract: The topic of this thesis is a processing of records from network streams and log analysis from mail server. The aim of the thesis is to design and implement an application, in Apache Flink framework for processing of complex events with the use of ArangoDB NoSQL database, for the purpose of detection of anomalies in data streams.

Abstract: Témou tejto práce je spracovanie záznamov zo sieťových tokov a analýza logov z mail servera. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať program v nástroji Apache Flink pre prúdové spracovanie komplexných udalostí za použitia NoSQL databázy ArangoDB, za účelom detekcie anomálií v tokoch dát.

Klíčová slova: Apache Flink, prúdové spracovanie dát, bezpečnosť, sieťové toky, mail server, analýza

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Jirsík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 08:06, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz