Theses 

Analýza hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Majetín za roky 2007 - 2009 – Petra Nakládalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Petra Nakládalová

Bakalářská práce

Analýza hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Majetín za roky 2007 - 2009

Analyse of the management of the allowance organization Elementary school and nursery school Majetín through the years 2007 - 2009

Anotace: Bakalářská práce se zabývá účetnictvím a hospodařením příspěvkových organizací. V první části jsou obecně vymezeny neziskové organizace. Další část je zaměřena na příspěvkové organizace, jejich charakteristiku, způsob financování a hospodaření, vedlejší činnost, výsledek hospodaření a fondy. V závěru druhé části jsou popsány největší změny v účetnictví příspěvkových organizací od ledna 2010. Poslední praktická část je věnována konkrétní příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole Majetín a jejímu hospodaření v letech 2007 - 2009.

Abstract: The bachelor's thesis deals with the accounting and management of allowance organizations. In the first part are generally defined non-profit organizations. The next part is focused on allowance organizations, their characteristics, way of funding and management, by-line activities, gross profit and funds. In the conclusion of the second part are described the biggest changes in the accounting since January 2010. The final practical part is dedicated to the concrete allowance organization Elementary school and nursery school Majetín and its management through the years 2007 -- 2009.

Klíčová slova: účetnictví, příspěvkové organizace, hospodaření

Keywords: management, accounting, allowance organization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Hana Takáčová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22984


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:49, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz