Andrea LEŠKOVÁ

Bakalářská práce

Renesanční snahy o systematizaci vědění

Renaissance attempts of the systematization of knowledge.
Anotace:
Práce se zabývá příčinami, které vedly ke snaze systematizace a institucionalizace v renesanční době. V první řadě se zaměřuje na knihtisk, který předcházel objevení Nového světa. Nejprve se práce věnuje předchůdcům, kteří knihtisku předcházeli, poté se věnuje samotnému Gutenbergově vynálezu a také důsledkům, které tento vynález měl společnost a filosofii renesanční doby. Dále se věnuje pozoronost …více
Abstract:
This thesis deals with the efforts of the systematization of knowledge in the Renaissance period. I mention the engravings Nova reperta briefly. The main attention is evoted to two important discoveries and those are Gutenberg's invention book printing and the discovery of the New World. After the discovery of the New World, utopian works that wanted to show how the ideal society should look like began …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEŠKOVÁ, Andrea. Renesanční snahy o systematizaci vědění . Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika