Ing. Vojtěch Dittrich

Master's thesis

Optimalizace výrobního procesu plastového dílu podvolantového modulu

Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu plastového dílu podvolantového modulu, respektive ověřením možnosti využití regranulátu s ohledem na mechanické vlastnosti, rozměrovou stálost a výslednou kvalitu plastového dílu. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a experimentální část. Teoretická část je zaměřena na popis polyoxymethylenu, jeho vlastnosti, možnosti zpracování …more
Abstract:
This thesis examines the optimization of the manufacturing process of the plastic part of the steering column module, respectively verification of the possibility of using the regranulate regarding to the mechanical properties, dimensional stability and the quality of the plastic part, depending on the content of the regranulate. The thesis is splitted into two parts, to a theoretical part and an experimental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dittrich, Vojtěch. Optimalizace výrobního procesu plastového dílu podvolantového modulu. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Mechanical Engineering / Engineering Technology and Materials

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.