Jana Cabuková

Diplomová práce

Návrh čistící stanice pro podnik ITT Holdings Czech Republic

Project of Purification Plant for ITT Holdings Czech Republic
Anotace:
V předložené diplomové práci je zpracován návrh čistící stanice roztoku z vymývací lázně pro podnik ITT Holdings Czech Republic. V první části je uvedena problematika odpadních vod a jejich čištění. Následuje představení podniku a přiblížení tématu frikčních směsí a jejich zpracování do brzdových destiček Text dále pokračuje uvedením technologie čistící lázně včetně popsání a ekonomické stránky současného …více
Abstract:
This thesis treats of project of purification plant needed for cleaning bath for ITT Holdings Czech Republic. In the first part there is problematic of waste water and purifying of waste water. After that follows introduction of company and showing of frictions mixtures and their elaboration for production of brake pads Text continue with technology of cleaning bath including present economics condition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Radmila Kučerová
  • Oponent: Tomáš Jalůvka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava