Mgr. Martina Zaoralová

Bakalářská práce

Organizace Svoboda zvířat v období po roce 2000 očima teorie sociálních hnutí

The Organization "Freedom for Animals" after 2000 in the View of Social Movement Theory
Anotace:
Bakalářská práce měla za cíl analyzovat organizaci Svoboda zvířat prostřednictvím teorie sociálních hnutí. V práci byly využity koncepty jako jsou repertoár jednání, rámování zájmů, mobilizace zdrojů a organizace sociálních hnutí, které byly aplikovány na fungování organizace.
Abstract:
Bachelor´s thesis was aimed to analyze the organization Freedom for Animals in the view of theory of social movements. In the work were used concepts like repertoire of contentions, framing interests, resource mobilization and social movements organisation, that were applied to the functioning of the organisation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jozef Mičic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií