Mgr. Ondřej Růžička

Diplomová práce

Interpretace a aplikace mezinárodních smluv českými soudy

Interpretation and Application of International Treaties by the Czech Courts
Anotace:
Diplomová práce se věnuje interpretaci a aplikaci mezinárodních smluv z pohledu judikatury českých soudů. V jednotlivých kapitolách je rozebírána nejprve relevantní právní teorie a právní úprava procesu výkladu a aplikace mezinárodních smluv. Jde zejména o kapitoly věnující se procesu uzavírání mezinárodních smluv, Vídeňské úmluvě o smluvním právu či vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva. Stěžejními …více
Abstract:
Diploma thesis discusses the interpretation and application of international treaties from the perspective of Czech case law. In individual chapters is firstly discussed relevant legal theory and regulation of process of interpretation and application of international treaties. This concerns in particular chapters dealing with process of conclusion of treaty, Vienna Convention on the Law of Treaties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta