Karolina HORVÁTHOVÁ

Bakalářská práce

Romské komunity v Ústí nad Labem. (K otázce kauzy Matiční ulice v Ústí nad Labem)

Gypsies communities in Ústí nad Labem. (Question about cause of Matiční street in Ústí n.L.)
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popsání situace romských komunit v Ústí n.L. s ohledem na kauzu Matiční ulice. Práce přibližuje v historické retrospektivě vývoj obtížného soužití sociálně vyloučené komunity Romů s většinovou společností, ukazuje na roli médií v prezentaci kauzy postavení zdi, oddělující romské a neromské společenství, snahy o řešDomkení sociálních problémů a současný stav vysídlené lokality …více
Abstract:
The aim of this Bachelor´s work describes situation in Gypsies communities in Ústí n.L., considering affair of Matiční Street. Bachelor´s work describes retrospective process in coexistence social exlude Gypsies communities with major society. Bachelor´s work shows role of media in affair of building wall in Matiční Street, which could separate Gypsies communities and no Gypsy society. There was effort …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Andrej Sulitka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORVÁTHOVÁ, Karolina. Romské komunity v Ústí nad Labem. (K otázce kauzy Matiční ulice v Ústí nad Labem). Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta