Bc. Jakub Frank

Diplomová práce

Hospodářský cyklus a vývoj české ekonomiky

The Business Cycle and Development of the Czech Economy
Anotace:
Diplomová je rozdělena do 4 ucelených na sebe navazujících částí. V první, úvodní části jsou shrnuta teoretická východiska související s průběhem a příčinami vzniku cyklů. Druhá část se snaží vymezit definici hospodářského cyklu a poskytnout přehled o vybraných základních pojmech. Třetí část se zabývá shrnutím vývoje české ekonomiky především v období přechodu z plánované na tržní ekonomiku z pohledu …více
Abstract:
The diploma is divided into four comprehensive following parts. First part summarizes the theoretical way outs related to the process and causes of formation of cycles. The second part tries to define the economic cycle and provide an overview of selected basic concepts. The third part deals with a summary of the Czech economy especially in the period of transition from planned to market economy from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: Ing. Petr Musil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma