Bc. Marie Pašáková

Bachelor's thesis

Organizační struktura dualisticky řízené akciové společnosti

Organizational Structure of Stock Companies Controlled by the Dualistic System
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá pohledem na řízení organizační struktury akciové společnosti. Řeší primárně principy odpovědnosti mezi orgány a řízení orgánu ve vztahu ke společnosti. Dále se v práci objevují některé základní pojmy akciové společnosti, které souvisejí s řídícími orgány a mají pro ně svou podstatu. Práce dále vychází z komparace soukromého práva, před rekodifikací a po rekodifikaci …more
Abstract:
This thesis looks at the subject of management of the organisational structure of a joint-stock company. It deals primarily with the principles of responsibility between the bodies and the management of a body in relation to the company. It also introduces some basic concepts concerning joint-stock companies that relate to managing authorities and are of essence. The thesis is based on a comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: JUDr. Ivana Slavíková
  • Reader: JUDr. Ondřej Kuchař

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS