Bc. Marie Pašáková

Bakalářská práce

Organizační struktura dualisticky řízené akciové společnosti

Organizational Structure of Stock Companies Controlled by the Dualistic System
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pohledem na řízení organizační struktury akciové společnosti. Řeší primárně principy odpovědnosti mezi orgány a řízení orgánu ve vztahu ke společnosti. Dále se v práci objevují některé základní pojmy akciové společnosti, které souvisejí s řídícími orgány a mají pro ně svou podstatu. Práce dále vychází z komparace soukromého práva, před rekodifikací a po rekodifikaci …více
Abstract:
This thesis looks at the subject of management of the organisational structure of a joint-stock company. It deals primarily with the principles of responsibility between the bodies and the management of a body in relation to the company. It also introduces some basic concepts concerning joint-stock companies that relate to managing authorities and are of essence. The thesis is based on a comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Slavíková
  • Oponent: JUDr. Ondřej Kuchař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS