Eliška Honcová

Bakalářská práce

Význam zátěžových testů bank jako reakce na finanční krizi

Importance of bank stress tests in response to financial crisis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžového testování bankovního sektoru v reakci na současnou finanční krizi. První kapitola práce obsahuje výčet základních příčin vzniku finanční krize, její projevy v bankovním sektoru a následné rozšíření do Evropské unie. Následuje stručný popis vybraných přijatých evropských reforem regulace a dohledu, které svým obsahem souvisí se zátěžovými testy. Druhá …více
Abstract:
This thesis deals primarily with issues of stress testing the banking sector in response to the current financial crisis. The first chapter briefly describes the basic causes of the financial crisis and its impact on the banking sector and the subsequent expansion into the European Union. A brief description of selected accepted European regulatory and supervisory reforms is followed. Their content …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2012
  • Vedoucí: Naděžda Blahová
  • Oponent: Jaroslav Brada

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33305

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví