Bc. Patrik Behrami

Master's thesis

Implementation of a web application

Implementation of a web application
Abstract:
Cílem této diplomové práce je vyvinout webovou aplikaci určenou pro hromadnou komunikaci a popsat celý proces jejího vývoje. Práce zahrnuje popis analýzy aplikace s prozkoumáním podobných řešení, návrhu, implementace aplikace a jejího API a testování aplikace. Kromě popisu všech částí vývoje je finálním výstupem práce funkční aplikace.
Abstract:
The aim of this thesis is to develop a web application designated for mass communication and to describe the whole process of its development. The thesis contains a description of application analysis with examination of similar solutions, design, implementation and application testing. Besides the description of the development process, the final output of the thesis is also working web application …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. David Gešvindr

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky