Bc. Patrik Behrami

Diplomová práce

Implementation of a web application

Implementation of a web application
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vyvinout webovou aplikaci určenou pro hromadnou komunikaci a popsat celý proces jejího vývoje. Práce zahrnuje popis analýzy aplikace s prozkoumáním podobných řešení, návrhu, implementace aplikace a jejího API a testování aplikace. Kromě popisu všech částí vývoje je finálním výstupem práce funkční aplikace.
Abstract:
The aim of this thesis is to develop a web application designated for mass communication and to describe the whole process of its development. The thesis contains a description of application analysis with examination of similar solutions, design, implementation and application testing. Besides the description of the development process, the final output of the thesis is also working web application …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. David Gešvindr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky