Martin KOLEK

Diplomová práce

Vytápění rodinných domů v průřezovém tématu Environmentální výchova na ZŠ

Heating of a family houses in a cross-sectional theme Environmental education at elementary school
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem Vytápění rodinných domů v průřezovém tématu Environmentální výchova na ZŠ je rozdělena do dvou částí ? teoretické a praktické. Cílem práce v teoretické části je shromáždit relevantní informace o vytápění rodinných domů, tyto informace následně sjednotit jasnými souvislostmi a implementovat je v praktické části práce jako výukovou pomůcku do průřezového tématu Environmentální …více
Abstract:
This thesis with a title Heating family houses in a cross-sectional theme of Environmental education at the elementary school is divided into two parts - theoretical and practical. The aim of the theoretical part of the thesis is to gather relevant information about the heating of family houses, the to unite this information with clear connections and to implement them in a practical part as a teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Dostál, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLEK, Martin. Vytápění rodinných domů v průřezovém tématu Environmentální výchova na ZŠ. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta