Bc. Andrea Bradáčová

Diplomová práce

Internetová generace jako cílová skupina značky

Internet Generation as a Target Group of the Brand
Anotace:
Diplomová práce se věnuje komunikaci značky k internetové generaci jako své cílové skupině. V teoretické části jsou shrnuty východiska z oblastí historického vývoje generací, komunikace značky s internetovou generací a sociálních médií jako nástroji pro marketing. Praktická část se zabývá analýzou dosavadní online komunikace na sociálních médiích vybrané značky a srovnání s konkurencí. Výsledkem je …více
Abstract:
This diploma thesis deals with brand communication in regards to its target group, the In-ternet generation. The theoretical section summarizes the background of the historical ge-neration development, communication of brands to the internet generation and of social media as a vehicle for marketing. The practical section is devoted to the analysis of social media communication of selected brands and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Blandína Šramová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bradáčová, Andrea. Internetová generace jako cílová skupina značky. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe