Ing. Jana Marková

Diplomová práce

České aerolinie – analýza marketingového komunikačního mixu

Czech Aerolinies - the analysis of marketing communication mix
Anotace:
Rozvojem letectví vzrůstá i počet leteckých společností a tím se zvyšuje konkurence mezi světovými dopravci. Konkurenční boj se přiostřuje i na domácím trhu, především vstupem nízkonákladových přepravců. Aerolinie přistupují k investicím do projektů, které by co nejvíce oslovily zákazníky. Rok 2005 se stává významným rokem pro společnost České Aerolinie, které zahajují rozsáhlý marketingový průzkum …více
Abstract:
Together with the expansion of Airlines Industry the number of Airlines Companies has grown. This is also the reason of stong competition among those companies worldwide. The situation on domestic market became also critical, especially by entering lowcoast companies. The competition bottle has grown within largest companies recently. Many lowcost companies appeared in the Czech market in the last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní