Bc. Vladimíra Chytilová

Diplomová práce

Olga Schoberová: Filmová hvězda v kontextu československé a evropské kinematografie 60. let

Olga Schoberová: Film Star in the context of Czechoslovakian and European cinema of the 1960‘s
Anotace:
Práce se zabývá hvězdným obrazem herečky Olgy Schoberové v kontextu československé a evropské kinematografie 60. let. Po shrnutí historického kontextu a kapitole věnované diskurzu o hvězdách v socialistickém Československu 60. let se práce soustředí na tři aspekty hvězdného obrazu Olgy Schoberové: filmový obraz vytvářený českými i zahraničními filmy uvedenými do československé distribuce v 60. letech …více
Abstract:
This work deals with the star image of the Czech actress Olga Schoberová in the context of Czechoslovakian and European cinema of the 1960's. After a brief summary of the historical context and a chapter dedicated to the discourse on stars in socialistic Czechoslovakia of the 1960's, the work focuses on three aspects of the star image of Olga Schoberová: her filmic image created by Czech and foreign …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury