David Křivánek

Diplomová práce

Vliv změny výše minimální mzdy na zaměstnanost osob mladších 30 let v České republice v letech 2010-2018

The impact of minimum wage increase on employment of people below 30 years of age in the Czech Republic 2010-2018
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi navyšováním minimální mzdy na zaměstnanost lidí mladších 30 let v České republice. K tomu využívá čtvrtletní data od začátku roku 2010 do poloviny roku 2019. Stanovená hypotéza tvrdí, že navyšování minimální mzdy nemá negativní vliv na zaměstnanost osob mladších 30 let v České republice. Tato hypotéza je zkoumána pomocí tří modelů vícenásobné regrese, které jsou …více
Abstract:
This thesis researches an effect of minimum wage increase on employment of people below 30 years of age in the Czech Republic. It uses quarterly data from the beginning of year 2010 to the second half of 2019. Analysed hypothesis is that rising of minimum wage has no negative impact on employment of people below 30 years of age in the Czech Republic. This relation is analysed on three multiple regression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Lucia Bartůsková
  • Oponent: Karel Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80720

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika