Bc. Karolína Mužáková

Bakalářská práce

Současný polský euroskepticismus v politických stranách a jeho projevy ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014

Current Polish Party Based Euroscepticism and its Manifestation in the 2014 European Parliament Elections
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem současného polského euroskepticismu a jeho projevů ve vztahu k volbám do Evropského parlamentu v roce 2014. První část se zaměřuje na výběr euroskeptických aktérů, kteří kandidovali ve zmíněných volbách. Volební programy vybraných stran jsou zkoumány pomocí obsahové analýzy ve druhé části práce, která vede k naplnění hlavního cíle. Tím je určit, zda jsou …více
Abstract:
Presented bachelor thesis deals with the current polish party based euroscepticism and its manifestation in the 2014 European Parliament Elections. The first part is focused on the selection eurosceptic actors who candidated in the 2014 elections. In the second part, electoral manifestos of chosen political parties are examined by using the content analysis which leads to the fulfillment of the main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Magda Komínková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií