Theses 

Examining predictions of the ritual form hypothesis about religious life of two diverse groups: Quakers and Jehovah's Witnesses. – Bc. Libor Šimek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Libor Šimek

Diplomová práce

Examining predictions of the ritual form hypothesis about religious life of two diverse groups: Quakers and Jehovah's Witnesses.

Examining predictions of the ritual form hypothesis about religious life of two diverse groups: Quakers and Jehovah's Witnesses.

Anotace: Záměrem této studie je ukázat kognitivní mechanismy a popsat formy, ve kterých jsou užity v rituálním životě Svědků Jehovových a Kvakerů. Tyto náboženské skupiny se od sebe zásadně liší ve svém přístupu k náboženské praxi. Navíc obě skupiny vykonávají náboženské rituály, které slouží k podpoře a udržení náboženského života dané komunity. Kognitivní kapacity využívané oběma skupinami jsou zhodnoceny se zřetelem k teorii Lawsona a McCauleyho (1990). Studie dále naznačuje, že způsob, s jakým jsou tyto rituály prováděny, stejně jako jejich forma, může souviset s faktory, které rozhodují o rozdílu v počtu konvertitů, jejich retenci a veřejné známosti obou skupin (McCauley & Lawson, 2002).

Abstract: This study aims to display cognitive mechanisms and describe forms in which they appear in rituals performed by Jehovah’s Witnesses’ religion (Witnesses) and Quakers’ religion, respectively. These religious groups differ from each other significantly in their approach to religious life. Moreover, both groups provide religious rituals that serve to sustain and strengthen the religious life of the particular community. Common cognitive capacities exploited by both groups are considered with regard to Lawson and McCauley’s theory (1990). It is tentatively indicated that presumably the way the rituals are executed, their content, notably the frequency with which they are executed as well as their ritual form, could be some of the factors accounting for differences in the number of converts/membership retention/public familiarity between these two groups (McCauley & Lawson, 2002).

Keywords: Jehovah’s Witnesses, Quakers, ritual form hypothesis, special agent rituals (SAR), special patient rituals (SPR), special instrument rituals (SIR), embedded rituals, sensory pageantry.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Ernest Thomas Lawson

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 03:37, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz