Veronika Matoušová

Diplomová práce

Česká republika a její přechod na obnovitelné zdro-je energie v rámci priorit EU

The Czech Republic and its transition to renewable energy sources within the framework of EU priorities
Anotace:
Téma obnovitelných zdrojů energie se stává stále více předmětem zájmu v souvislosti s tím, jak ve světě roste tlak na potřebu chránit planetu před globálním oteplováním a klimatickou změnou. Diplomová práce se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů v Evropské unii, kdy je hlav-ním tématem Česká republika a její probíhající transformace energetické politiky s ohledem na obnovitelné zdroje. Cílem …více
Abstract:
The subject of renewable energy is becoming increasingly important as the world feels the need to protect the planet from global warming and climate change. This final thesis deals with the issue of renewable sources in the European Union, specifically, the main focus is on the Czech Republic and its ongoing transformation of energy policy with regard to renewable sources. The aim of the paper is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2020
  • Vedoucí: Jarolím Antal
  • Oponent: Jiří Sejkora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81337