Aleš GROCHOL

Master's thesis

Software jako právní statek a jeho ochrana proti pirátství

Software as a legal asset and its protection against piracy
Abstract:
Autor diplomovou práci rozdělil do třech samostatných částí. V úvodu části první autor nejprve vymezil prameny softwarového práva. Poté přistoupil k vymezení softwaru jako předmětu právních vztahů. Zaměřil se na jeho odlišnosti ve vztahu k ostatním autorským dílům, zaobíral se též povahou softwaru jako předmětu občanskoprávních vztahů. Následně rozebral jednotlivá nejdůležitější subjektivní autorská …more
Abstract:
Author of this Paper has divided the text into three parts. In the introduction of the first part Author firstly delimits legal sources of software law. Then, Author addresses definition of software as a legal asset. In this part Author concentrates on the differences between software and other copyright protected works. Author also deals with legal nature of software also as an object of civil law …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2013
Accessible from:: 28. 3. 2013

Thesis defence

 • Date of defence: 17. 6. 2013
 • Supervisor: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GROCHOL, Aleš. Software jako právní statek a jeho ochrana proti pirátství. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 28. 3. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Jurisprudence / Law

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses p5eyxn p5eyxn/2
28/3/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15/8/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.