Aleš GROCHOL

Diplomová práce

Software jako právní statek a jeho ochrana proti pirátství

Software as a legal asset and its protection against piracy
Anotace:
Autor diplomovou práci rozdělil do třech samostatných částí. V úvodu části první autor nejprve vymezil prameny softwarového práva. Poté přistoupil k vymezení softwaru jako předmětu právních vztahů. Zaměřil se na jeho odlišnosti ve vztahu k ostatním autorským dílům, zaobíral se též povahou softwaru jako předmětu občanskoprávních vztahů. Následně rozebral jednotlivá nejdůležitější subjektivní autorská …více
Abstract:
Author of this Paper has divided the text into three parts. In the introduction of the first part Author firstly delimits legal sources of software law. Then, Author addresses definition of software as a legal asset. In this part Author concentrates on the differences between software and other copyright protected works. Author also deals with legal nature of software also as an object of civil law …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013
Zveřejnit od: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
 • Vedoucí: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GROCHOL, Aleš. Software jako právní statek a jeho ochrana proti pirátství. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 3. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses p5eyxn p5eyxn/2
28. 3. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.