Bc. Jan Adamec

Diplomová práce

Udržitelný cestovní ruch v podmínkách vybrané CHKO

The Sustainable tourism in conditions of the chosen protected area (CHKO)
Anotace:
Diplomová práce na téma Udržitelný cestovní ruch v podmínkách vybrané CHKO si stanovuje za primární cíl zanalyzovat současnou situaci turismu v CHKO České středohoří a získané výsledky komparovat s ostatními velkoplošnými chráněnými oblastmi. Navazující návrhová část se po důkladné analýze zaměří na skutečné návrhy opatření a projektů v souladu s principy udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Dílčím …více
Abstract:
The master thesis Sustainable tourism in conditions of selected Protected Landscape Area (PLA) sets as primary objective to analyze the current situation of tourism in the České středohoří PLA, and compare the obtained results with other protected areas. Following project part after a thorough analysis is focused on the actual draft and projects in accordance with the principles of sustainable development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze